Zapraszamy

Kontakt do poszczególnych placówek i godziny przyjęć lekarzy znajdują się w sekcji „Nasze placówki”.

KRS 0000109137
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 9451882099
REGON: 357062378

Numer kontraktu z NFZ: 061/200034

+48 12 633 90 87

Zapraszamy od 8:00-16:00

biuro@profeminae.com.pl

W sprawach nie dotyczących leczenia.